top

Date:   
  Nights:  
     
  Adults:  
 
  Children:  
  Infants:  
  
  Rooms:  
  

Crkve Soluna


Hotel Plaža koji se nalazi u centru Soluna vam predlaže da posetite naredne crkve grada Soluna: Crkva Svetog Dimitrije u Solunu Pravoslavna crkva Svetog Dimitrije je sagrađena u 5 veku (413), na mestu gde je svetitelj bio mučen od Ilirika Leontia, koji se izlečio od neizlečive bolesti. U toj oblasti je bio prostor gde su se nekada vodile borbe. U tom prostoru-stadionu se borio i verni učenik svetog Dimitrija, koji se zvao Nestoras i koji je uspeo da pobedi Lijea. Ceo prizemlji kompleks starih kupatila, gde je bio nekada u zatvoru Svetnik, se održava kao kripta crkve, koja je bila vekovima i ostaje dan danas kao centaar obožavanja prema svetniku. Veliki požar 1917 pretvorio u ruševine istorijski hram i konstrakcija da bih se obnovio originalni rad trajala je do 1948. Od tada hram je pristupan svim posetiocima i vernicima i predstavlja jedan od najlepših hrišćanskih spomenika grčkog istoka.

Crkva Svete Sofije u Solunu Saborna crkva Svete Sofije, predstavlja jedan od najvažnijih spomenika grada Soluna. Nalazi se u samom centru grada blizu crkve Pogorodice Axiropiitu. Crkva Svete Sofiji sa crkvom Svetog Dimitrija i crkvom Pogorodice Axiropiitu pripadaju u najznačajnije hrišćanske sponike Grčke i cele pravoslavne vere. Crkva Pogorodice Deksije u Solunu Crkva Pogorodice Deksije u Solunu je osnovana 1954 godine na mestu vizantijske crkve Svetog Ipatija. U crkvi Svetog Ipatija, nepoznato kako i kada, pojavila se čudesno ikona Pogorodice Eleuse, potpuno slična kopija ikone Kiku iz Kipra, koju je prema tradiciji slikao Evagelista Luka. Tradicija kaže da je sliku preneo jedan monah koji je u toku sana imao viziju koja mu je naredila da prebaci ikonu u Solun i ulazujući iz istočne kapije zidova, da ponudi ikonu prvoj crkvi koja će najići sa njegove desne strane. Tako, je crkva dobila ime Pogorodica Deksija. . Druga tradicija kaže da se crkva nazvala Deksija jer se Pogordica predstavlja na ikoni da drži Isusa Hrista u njenoj desnoj ruci, iako najčešće se pojavljuje da ga drži u levoj ruci.

Sveta Mitropola Soluna (Crkva Svetog Grigorija Palama) Hram je izgrađen 1891 da bih zamenio hrama Svetog Dimitrije koji se nalazio u istom prostoru ali je bio spaljen tokom požara 1890 (današnji hram svetog Dimitrije je tad bio džamija) i završen tek 1914. Posle 1912, kada je počela Vasilika Svetog Dimitrije da se smatra kao Hrišćanski bogoslužena, tada je crkva promenila ime i nazvala se Sveti Gerorgije Palama. Izgrađena je prema planovima E. Cilera modifikovana prema KS. Peonidiju. Originalno slikarstvo crkve, koje je zamenjeno nakon zemljotresa 1978, je uredio umetnik iz Istanbula N. Kesanlis.