.
Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ή πληροφορίες!

Διευθ.:
Παγγαίου 5 Λαδάδικα,
54625, Θεσσαλονίκη
Τηλ: . +30 2310 520120
Fax: . +30 2310 520120